Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I LICENCJAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I LICENCJAMI

 

Łukta, dnia 3 kwietnia 2013 roku
Znak sprawy: ZO – 02/e-S/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax 89 648 45 54

NIP 741-15-33-316

 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I LICENCJAMI

w ramach projektu pn. „E-stypendysta – platforma informacyjno-edukacyjna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Parametry techniczne sprzętu biurowego zostały szczegółowo opisane poniżej. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, zamontować oraz zainstalować w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z ustaleniami określonymi z zamawiającym.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Ilość zainstalowanych procesorów: 1
 • Max ilość procesorów: 2
 • Częstotliwość procesora: 2GHz
 • Pojemność pamięci cache [L2]: 12MB
 • Maksymalna ilość dysków: 2
 • Pojemność zainstalowanej pamięci: 2048 MB
 • Ilość banków pamięci: 12
 • Ilość wolnych banków pamięci: 10
 • Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR2
 • Archiwizacja danych
 • Zasilacz awaryjny do podtrzymywania napięcia
 • System operacyjny Windows Server 2008 Standard + licencje

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Sprzęt należy dostarczyć, zamontować i zainstalować najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2013 roku.

 

4. OKRES GWARANCJI:

min. 2 lata

 

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, pok. nr 2, listem poleconym, za pośrednictwem kuriera lub mailowo na adres: s.wyszynska@frrl.org.pl. Termin składania ofert upływa dnia 22 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do FRRŁ.

 

6. TERMIN WYBORU OFERTY:

Wybór oferty nastąpi do dnia 24 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00.

 

7. KRYTERIA WYBORU:

Lp. Kryterium Ocena Waga Max. liczba punktów
1. Cenę brutto zamówienia 1-5 10 50
2. Parametry techniczne sprzętu komputerowego / biurowego 1-5 8 40
3. Gwarancja (wyliczona na podstawie średniej) 1-5 2 10
Razem 100

Każde z trzech wymienionych kryteriów będzie ocenione na wg skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. Oceny zostaną przemnożone przez wagę ustaloną dla danego kryterium i w ten sposób uzyskana zostanie liczba punktów oceny danego kryterium. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wskazane kryteria.

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Na podstawie faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Faktury zostaną wystawione przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego protokołu odbioru i zainstalowaniu sprzętu biurowego w siedzibie Fundacji.

 

9. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Sylwia Wyszyńska – tel./fax 89 648 45 54, e-mail: s.wyszynska@frrl.org.pl

 

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

11. ZAŁĄCZNIKI:

Zobacz również

STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

6 lipca, 2023

Trwa nabór wniosków na Stypendia Pomostowe !!!  Program kierowany jest do tegorocznych maturzystów mieszkających na obszarze Gmin: Łukta, Morąg, Ostróda, Miłomłyn, Gietrzwałd i Dąbrówno (okres zameldowania nie …

więcej
STYPENDIUM “RÓWNE SZANSE” – RUSZA KOLEJNA EDYCJA

STYPENDIUM “RÓWNE SZANSE” – RUSZA KOLEJNA EDYCJA

5 czerwca, 2023

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ogłasza kolejną edycję Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse”. Z Funduszu mogą skorzystać uczniowie szkół średnich i studenci. Zachęcamy do udziału młodzież mieszkającą na …

więcej
Wyjazd turystyczno-kulturalny do Trójmiasta

Wyjazd turystyczno-kulturalny do Trójmiasta

3 października, 2022

W dniach 30.09.-02.10.2022 r. uczestnicy projektu „Aktywny i świadomy senior” wzięli udział w wyjeździe turystyczno-kulturalnym do Trójmiasta. W czasie trzydniowej wycieczki do Trójmiasta – największej …

więcej
STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

4 lipca, 2022

Trwa nabór wniosków na Stypendia Pomostowe !!!  Program kierowany jest do tegorocznych maturzystów mieszkających na obszarze Gmin: Łukta, Morąg, Ostróda, Miłomłyn, Gietrzwałd i Dąbrówno (okres zameldowania nie …

więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji