Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I LICENCJAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I LICENCJAMI

 

Łukta, dnia 3 kwietnia 2013 roku
Znak sprawy: ZO – 02/e-S/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax 89 648 45 54

NIP 741-15-33-316

 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I LICENCJAMI

w ramach projektu pn. „E-stypendysta – platforma informacyjno-edukacyjna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Parametry techniczne sprzętu biurowego zostały szczegółowo opisane poniżej. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, zamontować oraz zainstalować w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z ustaleniami określonymi z zamawiającym.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Ilość zainstalowanych procesorów: 1
 • Max ilość procesorów: 2
 • Częstotliwość procesora: 2GHz
 • Pojemność pamięci cache [L2]: 12MB
 • Maksymalna ilość dysków: 2
 • Pojemność zainstalowanej pamięci: 2048 MB
 • Ilość banków pamięci: 12
 • Ilość wolnych banków pamięci: 10
 • Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR2
 • Archiwizacja danych
 • Zasilacz awaryjny do podtrzymywania napięcia
 • System operacyjny Windows Server 2008 Standard + licencje

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Sprzęt należy dostarczyć, zamontować i zainstalować najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2013 roku.

 

4. OKRES GWARANCJI:

min. 2 lata

 

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, pok. nr 2, listem poleconym, za pośrednictwem kuriera lub mailowo na adres: s.wyszynska@frrl.org.pl. Termin składania ofert upływa dnia 22 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do FRRŁ.

 

6. TERMIN WYBORU OFERTY:

Wybór oferty nastąpi do dnia 24 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00.

 

7. KRYTERIA WYBORU:

Lp. Kryterium Ocena Waga Max. liczba punktów
1. Cenę brutto zamówienia 1-5 10 50
2. Parametry techniczne sprzętu komputerowego / biurowego 1-5 8 40
3. Gwarancja (wyliczona na podstawie średniej) 1-5 2 10
Razem 100

Każde z trzech wymienionych kryteriów będzie ocenione na wg skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. Oceny zostaną przemnożone przez wagę ustaloną dla danego kryterium i w ten sposób uzyskana zostanie liczba punktów oceny danego kryterium. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wskazane kryteria.

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Na podstawie faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Faktury zostaną wystawione przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego protokołu odbioru i zainstalowaniu sprzętu biurowego w siedzibie Fundacji.

 

9. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Sylwia Wyszyńska – tel./fax 89 648 45 54, e-mail: s.wyszynska@frrl.org.pl

 

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

11. ZAŁĄCZNIKI:

Zobacz również

Wyjazd turystyczno-kulturalny do Trójmiasta

Wyjazd turystyczno-kulturalny do Trójmiasta

3 października, 2022

W dniach 30.09.-02.10.2022 r. uczestnicy projektu „Aktywny i świadomy senior” wzięli udział w wyjeździe turystyczno-kulturalnym do Trójmiasta. W czasie trzydniowej wycieczki do Trójmiasta – największej …

więcej
STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

STYPENDIA POMOSTOWE – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

4 lipca, 2022

Trwa nabór wniosków na Stypendia Pomostowe !!!  Program kierowany jest do tegorocznych maturzystów mieszkających na obszarze Gmin: Łukta, Morąg, Ostróda, Miłomłyn, Gietrzwałd i Dąbrówno (okres zameldowania nie …

więcej
17.06.2022 R. BIURO FUNDACJI NIECZYNNE

17.06.2022 R. BIURO FUNDACJI NIECZYNNE

13 czerwca, 2022

Uprzejmie informujemy, że dnia 17 czerwca 2022 roku (piątek) Biuro Fundacji Rozwoju Regionu Łukta będzie nieczynne Za utrudnienia przepraszamy.

więcej
STYPENDIUM “RÓWNE SZANSE” – RUSZA KOLEJNA EDYCJA

STYPENDIUM “RÓWNE SZANSE” – RUSZA KOLEJNA EDYCJA

23 maja, 2022

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ogłasza kolejną edycję Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse”. Z Funduszu mogą skorzystać uczniowie szkół średnich  i uczelni wyższych. Zachęcamy do udziału młodzież …

więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji