Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

Polska Wschodnia

 

FUNDUSZ POŻYCZKOWY POLSKA WSCHODNIA

Zakończył się nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Pożyczki udzielane były na warunkach rynkowych oraz korzystniejszych niż rynkowe z pomocą de minimis.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

 • maksymalna kwota pożyczki – do 100 000 PLN,
 • oprocentowanie w ramach pomocy de minimis 0%
 • prowizja za udzielenie pożyczki - 0%,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,
 • bez obowiązku wniesienia wkładu własnego
 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco,
 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić: hipoteka, poręczenie osób trzecich, przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie), cesja wierzytelności, inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

PODSTAWOWE DOKUMENTY

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Wniosek Pożyczkowy dla MSP – BGK (doc)
 • Tabela dochodowości: Wersja I dla osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (doc)
 • Tabela dochodowości: Wersja II dla osób opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej (doc)
 • Tabela dochodowości: Wersja III dla firm prowadzących księgi handlowe (doc)
 • Zakres upoważnienia dla Przedsiębiorcy (doc)
 • Zakres upoważnienia dla Konsumenta (wnioskodawca i współmałżonek doc)
 • Oświadczenie (doc)

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 • Wniosek Pożyczkowy dla START UP – BGK (doc)
 • Biznes Plan-Załącznik 1 do Wniosku Pożyczkowego dla STRAT UP – BGK (doc)
 • Zakres upoważnienia dla Konsumenta (wnioskodawca i współmałżonek) (doc)

W przypadku zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia przez osoby fizyczne należy pobrać następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (doc)
 • Zaświadczenie o dochodach (doc)
 • Zakres upoważnienia dla konsumenta (poręczyciel i współmałżonek doc)

POMOC DE MINIMIS

Formularze

 • Wniosek o przyznanie pomocy de minimis
 • Formularz informacyjny do wniosku o udzielenie pomocy de minimis (xls)
 • Formularz informacyjny do wniosku o udzielenie pomocy de minimis (pdf)
 • Oświadczenia

 Informacje o pomocy de minimis

Rozporzadzenie_Komisji_UE_1407_2013_ws_pomocy_de_minimis

Rozporzadzenie_Komisji_UE_1998_2006_ws_pomocy_de_minimis

Wykluczone_PKD

REGULAMIN

Regulamin pożyczek “Pożyczka  Globalna” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta

Regulamin BGK

ZREALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ


II. Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa Operacyjna – Pożyczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/10 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Z niniejszego instrumentu finansowego skorzystało łącznie 25 firm z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały pożyczki na łączną kwotę 2.105.263,16 zł na cele związane z rozwojem swojej działalności.

I. Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa Operacyjna – Pożyczka Globalna nr 1/PG/POPW/2012/11 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Z niniejszego instrumentu finansowego skorzystały łącznie 52 firmy z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały pożyczki na łączną kwotę 5.468.736,85 zł na cele związane z rozwojem swojej działalności.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Pożyczka Globalna – obowiązujący od dn. 10.09.2014

Więcej o Programie Rozwoju Polski Wschodniej na stronie: http://www.polskawschodnia.gov.pl

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji