Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

O Fundacji…

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jest organizacją pozarządową działającą od 5.07.1995 roku. Powstała na bazie Polsko–Szwajcarskiego Programu Regionalnego, który działał w Polsce w latach 1992-1998. Był to okres przeobrażeń i przekształceń ustrojowych oraz gospodarczych w naszym kraju, a Program Regionalny wspierał te przemiany i pomagał w przejściu do gospodarki rynkowej. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta przejęła główne założenia projektu, które realizuje do dnia dzisiejszego. Główne cele Fundacji to:

 1. wspieranie przedsiębiorczości w regionie Warmii i Mazur poprzez udzielanie pożyczek, świadczenie usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych,
 2. wspieranie inicjatyw lokalnych wpływających na rozwój regionu np. tworzenie wiosek tematycznych, udzielanie stypendiów dla zdolnej młodzieży,
 3. wspieranie istniejących i tworzenie nowych struktur lokalnych oraz aktywne uczestnictwo Fundacji w ich działalności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, w okresie mijających 18 lat działalności, Fundacja sukcesywnie poszerzała i rozwijała zakres swojej działalności o różne przedsięwzięcia. Fundacja posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla MSP i Regionalnego Sytemu Usług – Sieć InnoWaMa.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jest również aktywnym partnerem innych organizacji, a mianowicie: Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych na Warmii i Mazurach.

W 2009 roku Fundacja w konkursie „Godni Naśladowania”, organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zajęła pierwsze miejsce w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Również w tym samym roku, w konkursie „Aktywni i Skuteczni 2008” na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego, organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, FRRŁ przyznano nagrodę.

Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność funduszu pożyczkowego, usługę informacyjną, doradczą i szkoleniową. Od początku działalności funduszu udzieliliśmy 726 pożyczek na kwotę ok. 54 mln. Nasi klienci dzięki pożyczkom zakupili urządzenia i maszyny, środki transportu, wybudowali bądź zmodernizowali swoje zakłady oraz wprowadzili na rynek nowe produkty. Większość z nich obecnie prosperuje bardzo dobrze, a co najważniejsze wracają do nas po kolejne pożyczki inwestując w rozwój swoich zakładów. W 2003 roku Fundacja po raz pierwszy uzyskała dofinansowanie na fundusz pożyczkowy w wysokości 800 tys. złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Następnie dwukrotnie otrzymała dotację na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw o łącznej wartości 8 mln złotych. W kolejnym okresie programowania uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 7,980 tys. zł.

Fundacja od 2005 roku prowadzi usługę informacyjną dla sektora MSP na którą w latach 2007-2008 otrzymała dofinansowanie w ramach SPO WKP. W celu umocnienia Fundacji i poprawy świadczonych usług w 2011 roku pozyskaliśmy dotację na realizację projektu pn. „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – instytucji otoczenia biznesu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, którego głównym zadaniem była adaptacja nieużytkowego poddasz budynku Fundacji na pokoje biurowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego. Dzięki dofinansowaniu powstało „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, które będzie funkcjonować od stycznia 2012 roku. Centrum będzie świadczyło nieodpłatne usługi informacyjne z zakresu: zakładania działalności gospodarczej, finansowania działalności gospodarczej, księgowości, promocji i marketingu, a także budowania strategii rozwoju firmy.

Ważną działalnością Fundacji jest prowadzenie programów stypendialnych dla zdolnej młodzieży. Są to:

 • ­Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” prowadzony przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i samorządów lokalnych: Łukta, Ostróda, Gietrzwałd, Miłomłyn, Morąg.
 • ­Program Agrafka Agory realizowany z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją Agory.
 • ­Program Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Stypendia prowadzone są od 2000 r. i do chwili obecnej Fundacja przyznała 546 stypendiów o łącznej wartości 1.295.920,00 złotych.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta oprócz wyżej wymienionych zadań realizuje wiele różnych projektów mających na celu rozwój lokalnej społeczności. W okresie od 2001 roku Fundacja pozyskała z różnych źródeł zewnętrznych dotacje w wysokości ok. 1,2 mln. zł na realizację projektów miękkich z dziedzin związanych z edukacją, promowaniem Unii Europejskiej, bezrobociem.

Od lipca 2010 roku realizujemy projekt „Od pomysłu do wioski tematycznej tylko jeden krok!” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wieś tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącemu tematowi. Wieś dzięki temu staje się niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Takie właśnie wsie Fundacja wykreowała w ramach projektu. Są to: Łukta – „Wioska Lipowych Skrzatów, Idzbark – „Wioska Pana Twardowskiego”, Stare Jabłonki – „Wioska Jabłkowych Smaków”, Mostkowo – „Kraina Wyobraźni”. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty z budowania strategii, spotkania z animatorami społecznymi, warsztaty rękodzielnicze, wyjazdy studyjne. Uczestnicy projektu organizowali różne plenery tematyczne, na których prezentowali swoje produkty lokalne. Projekt został zakończony konferencją podsumowującą, w której udiał wziął dr Wacław Idziak – prekursor wsi tematycznej.

Poza realizacją własnych inicjatyw, Fundacja wspierała lokalne i regionalne przedsięwzięcia innych organizacji i instytucji. W okresie dotychczasowej działalności udzieliliśmy bezzwrotnej pomocy finansowej na kwotę ponad 700 tys. zł, w tym między innymi na rozbudowę budynku Gimnazjum w Miłomłynie, na rozbudowę bazy szkolnej w Łukcie z przeznaczeniem na Gimnazjum, na zakup aparatu do znieczuleń dla szpitala w Morągu, na promocję regionu Mazur Zachodnich.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta nadal będzie prężnie działać i wspierać region. Chcemy przyczyniać się do dalszego rozwoju naszego regionu oraz działających tu przedsiębiorstw.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji