Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

Nadzór

Łukta, 21 lutego 2011 r.
NI-01/2011/IOB

PRZEDŁUŻONY TERMIN do 25 marca 2011 r.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • uprawnienia budowlane w zakresie samodzielnych funkcji w budownictwie,
 • co najmniej 6 letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań i warunki zatrudnienia:

 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta.
 • umowa zlecenie

Wymagane dokumenty :

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 • oryginał kwestionariusza osobowego
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oryginały lub kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie, że w przypadku wyboru osoba wybrana zobowiązuje się, iż przed zatrudnieniem przedstawi przynależność do Izby Inżynierów i Techników Budowlanych,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ,
 • oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

Dokumenty należy składać lub przesłać pod adres: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ul. Mazurska 30; 14-105 Łukta w terminie do 25 marca 2011 roku z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /89/ 647 51 84.

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji