Menu

Nasze działania

E-stypendysta: platforma edukacyjno informacyjna
Pożyczka Unijna Pożyczka Inwestycyjna z Premią PIzP
Zwązek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłeki
Rzetelna Firma
Program Regionalny
RSU KSU

Fundusz pożyczkowy

Fundusze Pożyczkowe Fundacji Rozwoju Regionu Łukta

Fundacji Rozwoju Regionu Łukta  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

AKTUALNOŚCI / INFORMACJE

***

W dniu 27 grudnia 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurachnr UDA-RPWM.01.02.02-28-002/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Liderem Konsorcjum funduszy pożyczkowych Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jako członek Konsorcjum pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 800 000zł na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

***

Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jako Pośrednik Finansowy dnia 20 grudnia 2012 roku podpisała Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna nr 1/PG/POPW/2012/11 na 5 mln złotych, którą zawarła z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjentem Projektu: “Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta udziela pożyczek dla sektora MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji lub na stronie interentowej.

***

Uprzejmie informujemy, iż od 01 stycznia 2010 roku będzie obowiązywać taryfa opłat i prowizji.

***

Od 06 listopada Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jako członek konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe realizuje projekt pn. “Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013″.

***

Aktualne oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym kształtuje się od 2,64 % , przy czym dla podmiotów gospodarczych działających krócej niż 1 rok 6,04%. Dla Linii Szybkiej oprocentowanie wynosi 7,54 %.

***

Fundacja otrzymała w latach 2005 – 2006 dotacje o łącznej wysokości 8.000.000,00 zł na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego “Przedsiębiorczość” ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006.

***

W grudniu 2003 roku FRRŁ otrzymała dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego.

***

 

  • Facebook
  • Twitter
  • NK
  • Wykop
  • Gadu-Gadu
  • Blogger
  • MySpace

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji